Estamos a día 5 de setembro e o cambio de vida e de chip é inminente. Dentro de pouco, quen non o faga xa hoxe, moita xente comezará a universidade.

Entramos nunha competicion por un futuro na que habera xente que nos limpe o camiño e outra que nos tire pedras. Pero o mais importante será escoller por donde avanzar, e intentar aprender e experimentar o necesario para o futuro próximo.

Un chute de independencia con dúas caras, a boa, a de non ter a ninguén encima, e a mala, a de ter a menos xente debaixo que nos impulse cando o necesitemos.

Sorte a todos os que empezan, empezarán ou están esperando a ver se hai posibilidades de empezar.

Desta xeración poden saír grandes mentes.
É un pequeno paso para o home e un (crucemos os dedos) grande paso para a humanidade